A025

Verkeerslawaai – basismodel wegverkeer

Het basismodel voor geluidhinder van wegverkeer is in vorm terug te vinden in de standaard-rekenmethodes I en II van de Wet Geluidhinder. Allen staan beschreven in deze module.

 

 

Auteurs
    ir. L. Nederlof
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Tags
geluidniveau
snelheid
standaardrekenmethode
verkeersintensiteit
wegsegment
Wet Geluidhinder