B013

Stappenplan brandveilig ontwerpen

Om te komen tot een brandveilig gebouwontwerp ligt het voor de hand om van grof naar fijn te werken. In deze module de beschrijving van een stappenplan als leidraad.

Auteurs
    ir. Carolien Boot
    ir. R.A.P. van Herpen
Tags
bouwbesluit
brandveilig ontwerpen
brandwerendheid
compartiment
gebruiksbesluit
vluchtroute