LU020

Een meerzone luchtstroommodel geeft inzicht in de druk- en volumestroomverdeling binnen een bouwwerk. Hierin wordt het bouwwerk gemodelleerd tot een aantal ruimten (zones), die met elkaar en met de buitenlucht verbonden zijn via niet-lineaire luchtstroomweerstanden (roosters, kanalen, kieren, etc.). Randvoorwaarden kunnen temperaturen en winddrukken zijn, maar ook ventilatoren (opgelegde randvoorwaarde). In deze module de basisformules, parameters en andere grootheden.

Auteurs
    ir. R.A.P. van Herpen
Tags
luchtstroommodel
luchtstroomweerstanden
luchtvolumestroom
stromingsfactor
verontreiniging
winddrukcoëfficiënt