W013

De stralingsoverdracht tussen eindige vlakken is aanzienlijk moeilijker te berekenen dan de stralingsuitwisseling tussen oneindig grote evenwijdige vlakken. Men dient hiervoor te bepalen welk deel van de door één van de vlakken uitgezonden straling daadwerkelijk op het andere terechtkomt.

Auteurs
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Tags
emissiefactor
intensiteit
luminantie
reflectie
Stefan Bolzmann
straling