I390

Koelbehoefteberekening – kleine ruimten

Aan de hand van de in een module (‘Globale koelbehoefteberekening’ – I-380) besproken rekenmethode worden enkele voorbeelden weergegeven van de berekening van de koelbehoefte van kleine ruimten.

Auteurs
    dr.ir. Peter van den Engel
    ir. John van der Vliet
    ir. Leo de Ruijsscher
    Martine Verhoeven
Tags
kantoortuin
koelbehoefte
systeemkeuze
VAV
ventilatievoud
zonwering