B020

Deze module betreft verschillende manieren waarop het traject van een brand beschreven kan worden. Een beperkte methode is de veel gehanteerde standaardbrandkromme. Een realistischer brandvermogenverloop is in te delen in verschillende fasen, van de smeulfase (het ontstaan) tot de dooffase (brand- of zuurstoftekort). In het tweede deel worden de  consequenties voor mensen en gebouw per fase toegelicht. Afsluitend de huidige ontwikkelingen omtrent de vertaling van het brandverloop naar regelgeving op het gebied van brandveiligheid.

Tags
brandkromme
brandscenario
brandverloop
dooffase
flash-over
smeulfase