A001

Beweegt men een vlakke plaat in lucht periodiek heen en weer in de richting loodrecht op de plaat, dan zullen in de lucht afwisselend verdichtingen en verdunningen ontstaan. Als de uitwijking van de plaat en de herhalingsfrequentie voldoende groot zijn, dan kan men deze dichtheidsfluctuaties horen en is er sprake van geluid.

Auteurs
    ir. L. Nederlof
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Niveau
    bachelor
    master
Tags
continuiteitsprincipe
demping
krachtenvergelijking
longitudinale golf
links