I290

Centrale installaties – lucht – systeemkeuze

Besproken worden een aantal belangrijke centrale componenten die vaak in luchtbehandelings-systemen voorkomen. Het doel van deze componenten is o.a. het terugwinnen van energie en vocht, het zuiveren van de lucht (stofdeeltjes, e.d.) en het realiseren van de gewenste relatieve vochtigheid.

Auteurs
    dr.ir. Peter van den Engel
    ir. John van der Vliet
    ir. Leo de Ruijsscher
    Martine Verhoeven
Tags
bevochtiging
heat pipe
kruisstroom
reiniging
warmteterugwinning
WTW