B004

Warmtetransport door convectie

Convectie of stromingstransport treedt op in vloeistoffen en gassen. De warmte-inhoud van het materiaal wordt door het massatransport verplaatst. Dit stromingstransport komt tot stand door een drukverschil. Dit drukverschil wordt overigens, in geval van brand, vaak door een temperatuurverschil veroorzaakt. Voor een beknoptie behandeling van het begrip convectie, zie module ‘W-18 warmteoverdracht door convectie’.

Auteurs
    ir. R.A.P. van Herpen
Tags
getal van Prandtl
grenslaag
stromingsmedium
viscositeit
warmtestroom