A034

Omloopgeluid zou gedefinieerd kunnen worden als geluidoverdracht die plaatsheeft door één flankerend luchtvolume van de scheidingswand. Dit luchtvolume kan een ventilatiekanaal zijn, de ruimte boven een verlaagd plafond of onder een verhoogde vloer óf een grote glasoverkapte ruimte (GGR). Deze module behandelt in het bijzonder het verlaagd plafond en het klassiek Nederlandse pannendak.

Auteurs
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Niveau
    bachelor
Tags
flankerende geluidoverdracht
gekoppelde ruimten
overlangsisolatie verlaagde plafonds
pannendaken