B012a

Oefening brandveiligheid in publiekrechtelijke regelgeving

Deze oefening betreft een woongebouw met een centraal atrium. Dit voorbeeld levert enkele knelpunten, wanneer de publiekrechtelijke regelgeving hierop wordt toegepast. Daardoor zal moeten worden teruggegrepen op de basisgedachte van het Bouwbesluit. Alleen op die manier is het mogelijk invulling te geven aan het veiligheidsniveau van de publiekrechtelijke regelgeving. Het aandachtspunt betreft hier voornamelijk de vluchtveiligheid.

Auteurs
    ir. R.A.P. van Herpen
Tags
brandcompartiment
brandveiligheid
oefening
regelgeving
rookbeheersing
vluchtroute