B025

Meerzone luchtstroommodellen

Inzicht in druk- en volumestroomverdeling binnen een bouwwerk kan worden verkregen met behulp van een meerzone luchstroommodel. Hierin wordt het bouwwerk gemodelleerd tot een aantal ruimten (zones), die met elkaar en met de buitenlucht verbonden zijn via niet-lineaire luchstroomweerstanden. Deze luchtstroomweerstanden kunnen worden gevormd door roosters, kanalen, ventilatievoorzieningen, kieren, naden en dergelijke. Daarbij kunnen als randvoorwaarden temperaturen en winddrukken worden ingevoerd. Ook kan een opgelegde luchtvolumestroom worden ingevoerd (ventilator).

Auteurs
    ir. R.A.P. van Herpen
Tags
debiet
luchtstroommodel
stromingsfactor
ventilatie
verontreiniging
winddrukcoëfficiënten