Leerbundels

De leerbundels zijn gegroepeerd naar instelling. De in de leerbundels aanwezige onderwerpen kunnen bij betreffende thema’s als link worden aanngeklikt. (dit moet voor in veel leerbundels nog in vorm worden gegoten)

Niet alle content is openbaar toegankelijk. In sommige gevallen dien je eerst in te loggen om bepaalde content te kunnen bekijken.

Avans Hogeschool

Avans Hogeschool
klimapedia installatie
Bouwkundige Installaties

In deze leerbundel zijn de lesbrieven van Installaties uit het 2e jaar van de Bouwkunde opleiding van Avans opgenomen. De lesbrieven van de verschillende weken bevatten de volgende onderwerpen: algemeen koppeling BENG week 2  Thermisch comfort, luchtkwaliteit en het spanningsveld tussen energie en comfort/gezondheid week 3  Eisen en ambities voor een plan formuleren t.b.v. een […]

HAN

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
klimapedia daglicht
HAN, toetsing daglichttoetreding

in dit document wordt de toetsing volgens de nieuwe norm NEN-EN 17037  en de  NPR 4057  globaal behandeld. Door op de link “toetsing daglichttoetreding  te klikken wordt de pdf zichtbaar.

Stichting Kennisbank Bouwfysica [Klimapedia]

logo Klimapedia
EWF-LB
Het Earth, Wind & Fire-concept

In een duurzame wereld zijn mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht, zodat we de aarde niet uitputten. Duurzame ontwikkeling betekent de aarde zo gebruiken dat toekomstige generaties er ook nog plezier van kunnen hebben. Een van de grote factoren die het milieu negatieve beïnvloeden is het gebruik van fossiele brandstoffen. Het is duidelijk dat het verwarmen, koelen […]

WKB / Harrie Nieman
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Bijbehorende documenten : 1-Special Wet kwaliteitszorg voor het bouwen. 2-Bijlage Controle protocollen. 3-Link naar presentatie d.d. 2 nov. 2023.   Inleiding Op 1-1-2024 wordt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen vigerend (van kracht). Deze nieuwe wet (opgenomen in de Omgevingswet) beoogt de positie van de consument te versterken en de kwaliteit van gebouwen te verhogen. […]

logo Klimapedia
BP Basics
Basics of Building Physics

This study document deals with the basics of Building Physics. (Klick on the titles of the six parts to go to the documents or on the titles in the column at the right)   Introduction The daily use quality of a building depends to a large extend on the performance achieved with respect to indoor […]

logo Klimapedia
Arbo
Binnenmilieu en Arbeidsomstandigheden

Klimapedia bevat een schat aan kennis en informatie voor wie meer wil weten over (ontwerp) van gebouwen en de invloed op arbeidsomstandigheden én mogelijke beheersmaatregelen. In deze leerbundel wordt een directe link gegeven naar de thema’s in Klimapedia met een directe relatie tot binnenmilieu en arbeidsomstandigheden in gebouwen. Hierin zal nog een nadere verfijning plaats […]

logo Klimapedia
A4 bladen
A4 bladen Bouwfysica, Binnenmilieu, Installaties

In het vakgebied “Bouwfysica, Binnenmilieu, Installaties” komen veel termen en begrippen voor waarvan het prettig is als er ergens een korte beschrijving gevonden kan worden waarin deze even worden besproken met eventueel een verwijzing naar uitgebreidere literatuur. De term “A4 bladen” is gekozen, omdat de informatiebladen nadrukkelijk zo kort mogelijk worden gehouden. Als voorbeeld zijn […]

logo Klimapedia
Klimapedia EB
Energiezuinig Bouwen

In deze leerbundel worden de aspecten en technieken van energiezuinig bouwen behandeld, waarbij ook praktijkvoorbeelden worden gegeven.

logo Klimapedia
Klimapedia BB
Basis Bouwfysica

Deze leerbundel geeft een introductie op de bouwfysica en is met name gericht op ontwerpers van gebouwen. Hij kan ook worden gebruikt bij het Laboratorium Bouwfysica binnen de pre-master aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. De leerbundel bevat zelf niet de leerstof maar verwijst ernaar, geeft de route aan. Als basis dient het boek BOUWFYSICA […]

Stichting Nationale Milieudatabase

logo Nationale Milieudatabase
SNM Gebouwde Omgeving
Milieuprestatie en Circulair Bouwen

De leerbundels Milieuprestatie en Circulair Bouwen worden uitgegeven door de Stichting Nationale Milieudatabase en zijn primair ontwikkeld voor het onderwijs, maar bieden uitgebreid informatie voor iedereen die zich meer in dit onderwerp wil verdiepen. De leerbundels staan op de website van de Stichting nationale Milieudatabase; via de links hieronder kom je daar terecht. Milieuprestatie voor […]

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Delft
BK2TE3/KO
BK2TE3 Klimaatontwerp TU-Delft/Bouwkunde

Dit document geeft een inleiding op het deel Klimaatontwerp (Bouwfysica, Binnenmilieu, Installaties, Duurzaamheid) in het TU Delft BSc-vak BK2TE3 “Technische Wetenschappelijke Fundamenten 2”.
Enerzijds betekent dit een korte beschrijving van de stof, maar ook met name een verwijzing naar de betreffende hoofdstukken uit boeken of modulen uit “Klimapedia”: Kennisbank voor Bouwfysica, Binnenmilieu, Installaties en Duurzaamheid.