A033

Voorbeelden uit de praktijk van het beperken flankerende geluidsoverdracht. In het bijzonder wordt ingegaan op de geluidisolatie van een aluminium vliesgevel.

Auteurs
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Tags
aluminium gevel
geluidisolatie
NPR 5070
verbindingsdemping
vliesgevel