A033

Voorbeelden uit de praktijk van het beperken flankerende geluidsoverdracht. In het bijzonder wordt ingegaan op de geluidisolatie van een aluminium vliesgevel.

Auteurs
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Niveau
    bachelor
Tags
flankerende geluidoverdracht
woningscheidende constructies