B009

Chemische thermodynamica

Chemische thermodynamica is een toepassing van thermodynamica die zich bezig houdt met het meten en voorspellen van het verloop van chemische reacties en de energie die daarbij opgenomen of vrijgemaakt wordt. Ook de beschrijving van reacties in evenwicht valt hieronder.

Tags
energie
enthalpie
reactie
verbranding
wet van hess