W010

Met behulp van genoemde gegevens over zonshoogte en zonsazimut (zie module W-9; “Zonnestraling en zonstralingsgegevens”) kan ook worden bepaald of bepaalde gedeelten van gebouwen of terreinen op een zeker moment in de zon, dan wel in de schaduw liggen en op welke manier de zon een vertrek binnen schijnt.

Auteurs
    ir. A.C. van der Linden
Tags
azimut
bezonning
projectie
radiaaldiagram
schaduwlengte
zonhoogte