B011

Inleiding brandbeveiligingsconcepten

In tegenstelling tot de regelgeving, waarin brandveiligheid deterministisch wordt beschouwd, gaat het brandveiligheidsconcept vooral om de onderlinge samenhang tussen de verschillende brandveilige maatregelen. Zo ontstaat een maatwerk-oplossing dat de scenario-benadering en de probabilistische benadering (risico-analyse) gecombineerd.

Auteurs
    ir. R.A.P. van Herpen
Tags
bouwbesluit
brandveiligheid
overheidstaak
regelgeving
risico
scenario