A026

Verkeerslawaai – schermwerking

Met het hier beschreven ‘schermmodel van Maekawa’ kan de verwachtte schermreductie van een geluidscherm of gebouw berekend worden. Het model is niet zozeer gebaseerd op de omweg, die het geluid ten gevolge van een obstakel moet maken, als wel op het verschijnsel van diffractie, dit is de buiging van het golffront om een obstakel heen. Kenmerkend voor diffractie is het “Fresnel-getal”.

Auteurs
    ir. L. Nederlof
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Tags
diffractie
Fresnel
luwtegebied
Maekawa
obstakel
schermmodel