I330

Afgifte – Lucht – Energetische en Bouwfysische Optimalisatie

Ingegaan wordt op energiebesparende en comfortverbeterende maatregelen bij gevels. Een aantal voorbeelden van componenten die behandeld worden: hybride gevels, tweede-huis facades, klimaatgevels, klimaatramen, zonneschoorstenen, de windvaan en de trombewand.

Auteurs
    dr.ir. Peter van den Engel
    ir. John van der Vliet
    ir. Leo de Ruijsscher
    Martine Verhoeven
Tags
energie
klimaatgevel
klimaatramen
ventilatie
zonwering
ZTA