I350

Afgifte – Koeling – Systeemkeuze

Bij kantoorvertrekken en vergelijkbare verblijfsruimten wordt de keuze van de klimaatregeling meestal bepaald door de koelbehoefte, wat niet betekent dat altijd mechanische koeling nodig is. Bij een specifieke koelbehoefte (“koellast”) van minder dan 25 à 30 W/m2 vloeroppervlakte kan onder bepaalde voorwaarden vaak worden volstaan met natuurlijke koeling of – als niet aan die voorwaarden wordt voldaan – met mechanische ventilatie met ongekoelde buitenlucht.

Auteurs
    dr.ir. Peter van den Engel
    ir. John van der Vliet
    ir. Leo de Ruijsscher
    Martine Verhoeven
Tags
afgiftesysteem
condensatie
koelbehoefte
koelplafonds
koelvermogen
natuurlijke ventilatie