I300

Transport – lucht – integratie-aspecten

Besproken wordt de integratie van luchtkanalen met andere leidingen en met het gebouw. Doordat luchtkanalen meestal de grootste afmeting hebben zijn deze het meest bepalend. Dit is van invloed in zowel horizontale als verticale richting.

Auteurs
    dr.ir. Peter van den Engel
    ir. John van der Vliet
    ir. Leo de Ruijsscher
    Martine Verhoeven
Tags
installaties
leidingkokers
luchtkanalen
schachten
Verhoogd vloer
verlaagd plafond