I260

Afgifte – Lucht – Systeemkeuze

De systeemkeuze voor de klimaatregeling wordt bepaald door ontzettend veel verschillende factoren, zoals wensen voor koeling maar ook geluidproductie. Vaak is één factor doorslaggevend, ten gevolge van de specifieke functie van een gebouw. Zo is bij woningen de warmtebehoefte doorslaggevend en bij kantoren juist de koelbehoefte. In deze module worden verschillende systeemkeuzes (zowel indicatief als onderbouwd) toegelicht, inclusief de systemen zelf.

Auteurs
    dr.ir. Peter van den Engel
    ir. John van der Vliet
    ir. Leo de Ruijsscher
    Martine Verhoeven
Tags
klimaatsysteem
koelbehoefte
systeemkeuze
ventilatie
verdringing
verwarming