A952

Geluid en constructie

Deze module behandelt de onderwerpen geluidabsorptie, nagalmtijd, geluiddrukniveau, geluidisolatie, enkelvoudige en homogene constructies, toepassing van absorptiematerialen, praktische geluidwering.

 

 

 

Auteurs
    ir. Constant Hak
Tags
buiggolven
coïncidentie-effect
flankerende geluidoverdracht
geluid van buiten
geluid van installaties
geluidabsorptie
geluiddemping in ventilatiekanalen
geluidisolatie
geluidreductie in een ruimte
geluidwering tussen ruimten
luchtgeluidisolatie
massawet
nagalmtijd
staande golven