B017

Rookdichtheid en zichtlengte

Feitelijk leveren verbrandingsproducten geen zichtbeperking op. Wel kan een overmaat van waterdamp tot stoomvorming leiden, waardoor zichtbeperking kan optreden. De voornaamste zichtbeperking wordt echter geleverd door vaste (roet)deeltjes in de rookgassen. De dichtheid hiervan is omgekeerd evenredig met de zichtlengte: hoe groter de dichtheid, des te kleiner de zichtlengte.

Auteurs
    ir. R.A.P. van Herpen
Tags
Light extinction coefficient
mass optical density
rookdichtheid
rookpotentieel
zichtlengte
zichtmassacoëfficient