A007

Bij een geluidbron in een omsloten ruimte zal het geluid diverse malen reflecteren tegen de omhullende constructie. In een bepaald punt is het geluiddrukniveau dan opgebouwd uit een deel dat rechtstreeks van de bron afkomstig is, het directe geluid, en een deel dat via één of meer reflecties arriveert, het indirecte geluid, ofwel het diffuus geluidveld.

Auteurs
    ir. L. Nederlof
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Niveau
    bachelor
Tags
diffuus geluidveld
direct geluidveld
effectieve geluiddruk
galmstraal
links