I500

Riolering en hemelwaterafvoer – globale en handberekeningen

Deze module betreft ontwerprichtlijnen, vuistregels, begrippenlijsten en voorbeelden met betrekking tot hemelwaterafvoer (HWA) en rioolwaterzuiveringsinrichtingen (RWZI).

Auteurs
    dr.ir. Peter van den Engel
    ir. John van der Vliet
    ir. Leo de Ruijsscher
    Martine Verhoeven
Tags
afvoercapaciteit
neerslag
riolering
RWZI
standleiding
UV-systeem