I470

Transport – verwarming of koeling integratieaspecten

Besproken wordt de distributie met watervoerende leidingen. Waar nodig wordt de relatie met luchtkanalen aangegeven.

Auteurs
    dr.ir. Peter van den Engel
    ir. John van der Vliet
    ir. Leo de Ruijsscher
    Martine Verhoeven
Tags
drukzones
inbouwruimte
kanalen
radiatoren
ruimtebepaling
schachten