A030

Geluidoverdracht tussen ontvang- en zendruimte heeft niet alleen plaats via de directe scheidingswand, maar ook via wanden en omloopgeluid. In deze module zal het zgn.  flankerende geluidoverdracht behandeld worden.

Auteurs
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Tags
coïncidentiefrequentie
NPR 5070
transmissiefactor
trillingssnelheid
verbindingsdemping