A030

Geluidoverdracht tussen ontvang- en zendruimte heeft niet alleen plaats via de directe scheidingswand, maar ook via wanden en omloopgeluid. In deze module zal het zgn.  flankerende geluidoverdracht behandeld worden.

Auteurs
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Niveau
    bachelor
Tags
flankerende geluidoverdracht
gekoppelde ruimten
overlangsisolatie verlaagde plafonds
pannendaken