W015

Voor het berekenen van de gemiddelde stralingstemperatuur op een bepaalde plaats in een vertrek heeft men zichtfactoren nodig voor een punt (bolvormig elementje) ten opzichte van een vlak. De gemiddelde stralingstemperatuur is gedefinieerd als de temperatuur van een fictief, “zwart” vlak (e = 1) dat het te beschouwen punt (vlak) geheel omsluit (f = 1), waarbij de totale warmtestroom door straling die het te beschouwen punt of vlak ontvangt, gelijk is aan die in de werkelijke situatie.

Auteurs
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Tags
bol
emissiecoëfficiënt
stralingstemperatuur
warmteoverdracht
warmtestroom
zichtfactor