W003

Warmtestraling is één van drie manieren waarop warmtetransport plaatsvindt. Aan het oppervlak van elk lichaam, warmer dan 0 K (-273 oC), wordt inwendige energie omgezet in elektromagnetische stralingsenergie. Vanwege de temperatuurafhankelijkheid wordt de elektromagnetische straling ook wel temperatuurstraling genoemd.

Auteurs
    ir. Peter Erdsieck
Tags
absorptie
emissiefactor
emittantie
radiator
straling
warmtetransport