I261

De belangrijkste functie van een ventilatiesysteem is het zorgen voor een goede luchtkwaliteit binnen een gebouw door de vervuilde binnenlucht af te voeren en verse buitenlucht toe te voeren. In deze module wordt aandacht besteed aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan ventilatie in gebouwen. Verder wordt een algemene omschrijving gegeven van ventilatiesystemen, gecategoriseerd naar de manier waarop de lucht wordt toegevoerd en afgevoerd. Vaak worden deze systemen aangeduid als A,B,C,D systemen;

  • Natuurlijke toe- en afvoer (A)
  • Mechanische toevoer en natuurlijke afvoer (B)
  • Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer (C)
  • Mechanische toe- en afvoer (D)
Auteurs
    dr. Edward Prendergast
    dr.ir. Peter van den Engel