A032

Een voorbeeldberekening volgens NEN 5077 van de geluidisolatie tussen twee slaapkamers die aan weerszijde van een woningscheidende wand gelegen zijn. Dit luchtgeluiddrukniveauverschil (Lz-Lo) omvat via Lo niet alleen het directe maar ook het flankerend afgestraald geluid.

 

 

 

Auteurs
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Niveau
    bachelor
Tags
flankerende geluidoverdracht
geluidisolatie
rekenmethode
verbindingsdemping