I220

Een geïntegreerd ontwerp van een binnenklimaat wordt bereikt door een samenspel van verschillende actoren. Om te zorgen voor een optimaal ontwerp waarin alle elementen een plaats krijgen, is het van belang bepaalde stappen te volgen. Door deze stappen, tijdens het verkrijgen van een juiste ontwerpfilosofie, te bewandelen voorkomt men een verkeerde start. Hierdoor is de kans op een werkelijk geïntegreerd ontwerp het grootst.

Auteurs
    dr. Edward Prendergast
    dr.ir. Peter van den Engel
    ir. Leo de Ruijsscher
Tags
comfort
cradle to cradle
metafoor
ontwerpproces
programma van eisen
systeemkeuze