B010

Het adiabatisch verbrandingsproces

Verbranding is oxidatie van een stof, bij hoge temperatuur, waarbij warmte vrijkomt. Het is dus een exotherme reactie. Voor verbranding zijn brandstof en zuurstof nodig. Onder invloed van een ontstekingstemperatuur wordt de verbranding in gang gezet. Vervolgens onderhoud dit proces zichzelf; de energie die bij verbranding vrijkomt is groter dan de ontstekingsenergie. Daarbij worden verbrandingsproducten (geoxideerde producten) gevormd.

Wanneer de verbranding volledig plaatsvindt in een (denkbeeldig) volume dat wordt begrensd door een controlevlak, waarbij ter plaatse van het controlevlak de omgevingscondities gelden, spreekt men van een adiabatische verbranding.

Auteurs
    ir. R.A.P. van Herpen
Tags
enthalpie
entropie
luchtovermaat
reactie
stoechiometrie