I230

Het ontwerp van de klimaatregeling van gebouwen is een interactief proces waarbij van “grof” naar “fijn” wordt gewerkt. Er zijn verschillende beschrijvingen die met elkaar gemeen hebben dat ze het ontwerpproces in een traject verdelen. Verschillende documenten, eisen en ontwerpniveau’s scheppen de randvoorwaarden van elk traject. Vaak moeten aannamen gedaan worden over onderwerpen waarover pas verder in het ontwerpproces meer bekend is. Omdat het wijzigen van de koers naarmate het ontwerpproces vordert steeds lastiger wordt, is het van belang dat deze aannames juist zijn.

Auteurs
    dr. Edward Prendergast
    dr.ir. Peter van den Engel
Tags
definitef ontwerp
fasedocument
ontwerpproces
structuurplan
systeemkeuze
voorlopig ontwerp