W014

Het bepalen van de zichtfactor voor twee willekeurige vlakken is geen eenvoudige zaak, zelfs voor de meest eenvoudige gevallen leidt dit al tot zeer omvangrijke formules. Op basis van de exacte analytische oplossing is voor een groot aantal standaardgevallen grafieken opgesteld met behulp waarvan de zichtfactoren bepaald kunnen worden. Hier worden formules gegeven voor het bepalen van geometrische factoren tussen evenwijdige of loodrecht op elkaar staande rechthoekige vlakken van willekeurige vorm.

Auteurs
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Tags
Analytische methode
grafieken
zichtfactor