B030

De Eurocodes: brandweerstand van draagstructuren

In de Eurocodes zijn berekeningsmethoden vastgelegd die op genormaliseerde proefresultaten gemaakt zijn.  De Eurocodes bestaan uit een geïntegreerd geheel van Europese normen voor de conceptie en dimensionering van gebouwen en structuren in de burgerlijke bouwkunde, inclusief funderingen en seismische weerstand. Dit alles is onderverdeeld in tien verschiellende Eurocodes.

Auteurs
    ir. Emmy Streuve
Tags
berekeningsmethode
brandweerstand
draagstructuur
ENV
Europese voornormen
thermische analyse