I530

Elektrische installaties vuistregels

Elektriciteit moet worden opgewerkt, getransporteerd en gebruikt, in een woning, kantoor of op een andere plek. In deze module wordt de basis van de technische installaties die hiervoor benodigd zijn toegelicht aangevuld met voorschriften, regelgeving, begrippen en vuistregels voor vermogensbepaling.

 

Auteurs
    dr.ir. Peter van den Engel
Tags
distributienet
meterkast
spanning
transformator
vermogen
warmtekrachtkoppeling