Brandveiligheid

Brandveiligheid, of Fire Safety Engineering, focust op het meenemen van een brandveiligheidsconcept in het integraal ontwerpproces van een gebouw. Dit concept is opgebouwd vanuit een fysische achtergrond, waarmee het veiligheidsniveau volgens de regelgeving gewaarborgd dient te worden.

Introductie

Een korte inleiding tot het fundament van brandveiligheid in de bouwfysica. Over brand, rook, verbrandingsreacties en het integreren van brandveiligheid in een ontwerpproces.

Warmtetransportmechanismen

Geleiding, convectie en straling: alle verschillende methoden van warmtetransport uitgelegd.

Regelgeving

Brandveilig ontwerpen volgens regelgeving in het Bouwbesluit en in de Eurocodes. Een theoretische achtergrond en praktische implementatie van de regelgeving aan de hand van een stappenplan.

Brandveiligheidsconcept

Een vertaling van brandveiligheid regelgeving naar een brandveiligheidsconcept en een stappenplan.

Rekenmodellen

Theoretische handleiding voor het berekenen van luchtstromen rond een bouwwwerk, waarmee ook prognoses kunnen worden gedaan met betrekking tot de verspreiding van rook en/of giftige stoffen ten tijde van brand.

Vluchten bij brand

De fysische belemmeringen van rook en de relevante regelgeving betreffende het vluchten bij brand.

Het fysisch brandmodel

Over de brand zelf: het verloop van smeul- tot dooffase, verschillende brand scenario's en de ontwikkeling van rook en de implicaties daarvan op de zichtlengte.