Het fysisch brandmodel

Over de brand zelf: het verloop van smeul- tot dooffase, verschillende brand scenario’s en de ontwikkeling van rook en de implicaties daarvan op de zichtlengte.

Modules