Vluchten bij brand

Bij brand dienen de gebruikers het gebouw snel en veilig te kunnen verlaten. Daartoe dienen er vluchtroutes beschikbaar te zijn die voor een langere tijd gevrijwaard blijven van brand en rook. Modulen in dit thema hebben betrekking tot het verschijnsel rook en de Bouwbesluit-eisen voor vluchtroutes.

Modules