Thema’s

Op Klimapedia worden de volgende thema’s behandeld:

Binnenmilieu en Gezondheid

Een behaaglijk binnenklimaat is de basis voor een goed duurzaam leefklimaat. Verse lucht is ook essentieel voor het goed functioneren van de gebruikers van een gebouw. Er zijn verschillende manieren om het binnenklimaat van buitenlucht te voorzien, deze zijn onder te verdelen in mechanische en natuurlijke wijzen.

Brandveiligheid

Brandveiligheid, of Fire Safety Engineering, focust op het meenemen van een brandveiligheidsconcept in het integraal ontwerpproces van een gebouw. Dit concept is opgebouwd vanuit een fysische achtergrond, waarmee het veiligheidsniveau volgens de regelgeving gewaarborgd dient te worden.

Energie en Duurzaamheid

Dit thema is nog in ontwikkeling. In het eerste subthema is informatie opgenomen over het Earth, Wind & Fire concept. Natuurlijke airconditioning van gebouwen. Als tweede komt Luchtdoorlatendheid van de gebouwschil aan de orde. Meer volgt.

Gebouwinstallaties

Klimaatinstallaties slaan een brug van de vorm en thermische eigenschappen van een gebouw naar een aangenaam binnenklimaat dat voldoet aan alle comfort- en gebruikseisen van specifieke gebouwfuncties, zoals wonen, werken, recreëren of sport. Hier worden alle onderdelen besproken om tot een dergelijk binnenklimaat te komen, zoals ventilatie, verwarming en koeling.

Geluid en Trillingen / Building Acoustics

In dit onderdeel wordt gefocust op twee facetten: geluidsakoestiek en geluidsoverlast. Beiden worden besproken van fysische grondslag tot bouwkundige implicaties en van bron, via medium tot ontvanger.

Licht en Bezonning / Light and Sun

In tweevoud heeft de zon direct invloed op een gebouw: warmte en licht. Het eerste aspect kan onder andere gebruikt worden als alternatieve verwarmingsbron, het tweede bijvoorbeeld als natuurlijke verlichting. Dit onderdeel focust op de regelgeving, fysische grondslag en verschillende vuistregels en ontwerpconcepten.

Onderzoeksmethoden

Bouwfysica is een vakgebied waarbij de competentie ‘onderzoeken’ van groot belang is. Het doen van valide en betrouwbaar bouwfysisch onderzoek kan alleen met begrip van verschillende onderzoeksmethoden. In dit onderdeel worden daarom de verschillenden onderzoeksmethoden besproken.

Ontwerp, Proces en Kwaliteit

Om van een gebouw een kloppend totaalplaatje te maken dat voldoet aan alle gestelde eisen (zowel programmatisch, stedenbouwkundig, esthetisch als klimaattechnisch) is een integraal ontwerp proces essentieel. Bovendien worden zo aanvullende en meestal dure bouwkundige of installatietechnische voorzieningen voorkomen. In dit onderdeel wordt in het algemeen gefocust op dit integraal ontwerpproces en in het bijzonder op het klimaattechnische onderdeel.

Stedebouwfysica

Het nauwkeurig toepassen van bouwfysiche kennis op stedenbouwkundig niveau kan grote klimaattechnische problemen op kleinere schaal voorkomen. Zo kan het plaatsen van een groot kantoorgebouw tussen snelweg en basisschool voor een naastgelegen schoolplein een veel comfortabeler klimaat creëren dan wanneer het kantoor er niet had gestaan. Dit onderdeel zal nader ingaan op de integratie van bouwfysische aspecten op een grote schaal.

Warmte en Vocht / Heat and Moisture transfer

Het comfort van een binnenklimaat wordt in grote lijnen bepaald door de thermische eigenschappen. Bij het verkrijgen van een ideale temperatuur komen verschillende bouwtechnische elementen kijken, in dit onderdeel ligt de nadruk op warmtetransport en -overdracht.