Rekenmodellen

Theoretische handleiding voor het berekenen van luchtstromen rond een bouwwwerk, waarmee ook prognoses kunnen worden gedaan met betrekking tot de verspreiding van rook en/of giftige stoffen ten tijde van brand. Meerzone luchtstroommodellen betreffen vereenvoudigde situaties en handberekeningen, voor complexe situaties en/of nauwkeurigere berekeningen zal men zich tot Computational Fluid Dynamics moeten wenden.

Modules