Geluid en Trillingen / Building Acoustics

In dit onderdeel wordt gefocust op twee facetten: bouwakoestiek en geluidsbeleving. Beiden worden besproken van fysische grondslag tot bouwkundige implicaties en van bron, via medium tot ontvanger.

In addition to the Dutch modules also some modules in English are available. See below. These modules are numbered AExxx instead of Axxx.

Modules

Constructiegeluid en trillingen

Contactgeluid is een veel voorkomende vorm van geluidsoverlast. Oorzaken zijn bijvoorbeeld het boren van gaatjes, naaldhakken op een parketvloer of een slecht ondersteunde wasmachine.

Flankerende geluidoverdracht / Flanking sound transmission

Eén van de belangrijkste opgaven van de bouwakoestiek is het beheersen van de geluidoverdracht tussen twee ruimten/verblijfsgebieden, oftewel het minimaliseren van omloopgeluid via verlaagde plafonds en verhoogde vloeren en flankerende geluidoverdracht via verbindingen en de constructie.

Geluidwering / Sound insulation

Dit sub-thema gaat nader in op de reactie van scheidingswanden op geluid en vooral de mate waarin het materiaal geluid doorlaat. Focus ligt o.a. op spouwconstructies en coïncidentie.

Ruimteakoestiek / Room acoustics

Hoe gedraagt geluid zich in ruimten en hoe ervaart de mens geluid. Behalve in de hier opgenomen modulen is een schat aan informatie te vinden op de web site "Ruimteakoestiek voor architecten": https://bk.nijsnet.com. Zie actieve links na aanklikken van de groene letters van het subthema "Ruimteakoestiek" hierboven.

Verkeerslawaai

Geluidsoverlast van verschillende soorten verkeer wordt bekeken: continue overlast van autowegen en incidentele overlast van vlieg- en treinverkeer. Tevens komt de werking van geluidswallen aan bod.