Geluidsoverlast van verschillende soorten verkeer wordt bekeken: continue overlast van autowegen en incidentele overlast van vlieg- en treinverkeer. Tevens komt de werking van geluidswallen aan bod.

Modules