Geluidwering / Sound insulation

Dit sub-thema gaat nader in op de reactie van scheidingswanden op geluid en vooral de mate waarin het materiaal geluid doorlaat. Focus ligt o.a. op spouwconstructies en coïncidentie.

Modules