Flankerende geluidoverdracht / Flanking sound transmission

Eén van de belangrijkste opgaven van de bouwakoestiek is het beheersen van de geluidoverdracht tussen twee ruimten/verblijfsgebieden, oftewel het minimaliseren van omloopgeluid via verlaagde plafonds en verhoogde vloeren en flankerende geluidoverdracht via verbindingen en de constructie.

Modules