Ruimteakoestiek / Room acoustics

Hoe gedraagt geluid zich in ruimten en hoe ervaart de mens geluid. De modulen geven informatie van de theoretische fysische grondslag tot de subjectieve waarneming van het gedrag van geluid in een ruimte. En uiteraard komt aan de orde hoe hiermee in een ontwerp om te gaan. Wat is de gebruiksfunctie van de ruimte, hoe de inrichting. Waar moet rekening mee worden gehouden wat betreft de vorm van de ruimte en de constructie, wat voor materialen kunnen er worden toegepast.

Daarnaast is een schat aan informatie over akoestiek van ruimten te vinden op de web site “Ruimteakoestiek voor architecten”: bk.nijsnet.com.

Deze web site is opgezet door ir. Lau Nijs vanuit zijn achtergrond als universitair docent aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. De informatie van de webteksten is ook te vinden in pdf-vorm, zie bk.nijsnet.com/05_pdf_overzicht.aspx.

Modules