Geluidwering in de woningbouw – TNO-Bouw / MVRO

mw. ir. P.E. Braat - Eggen / ir. L.C.J. van Luxemburg - 1992

Hoewel deze publicatie al van 1992 dateert en al geruime tijd niet meer in de handel is, biedt hij nog steeds naast de theoretische basis zeer goed bruikbare informatie voor de praktijk. Bij de vele opgenomen detailtekeningen worden aandachtspunten genoemd waarmee rekening moet worden gehouden om de verwachte geluidisolatie in de praktijk ook werkelijk te halen.

Het boek is vervaardigd door TNO-Bouw in opdracht van het toenmalige Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.