Saxion: Akoestiek

Dit dictaat behandelt de basisbegrippen van de akoestiek in het bouwkunde domein en laat daarnaast de wettelijke eisen en de toepassing zien voor geluidwering van gevels en geluidwering van naastgelegen ruimtes.

 

auteur
ir. M.M.F. Ammerlaan